zizvalley errachidia
ÇÚÊÞÇá ãÛÊÕÈí ÝÊÇÉ ÈÈæÐäíÈ
Publi� Le 18 / 02 / 2010 à 23:00 | Dans Divers | 6864 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÃÍÇáÊ ÇáÖÇÈØÉ ÇáÞÖÇÆíÉ ÈÈæÏäíÈ¡ ÃÎíÑÇ¡ Úáì ÇÓÊÆäÇÝíÉ ÇáÑÔíÏíÉ¡ ÃÑÈÚÉ ãä ÔÈÇÈ ãä ÇáãÏíäÉ äÝÓåÇ¡ ÝíãÇ ãÇíÒÇá ÇáÈÍË ÌÇÑíÇ Úä ËáÇËÉ ÂÎÑíä ÈÚÏ ÇÊåÇãåã ÌãíÚÇ ÈÇÎÊØÇÝ ÝÊÇÉ¡ æÇÛÊÕÇÈåÇ¡ æÊÕæíÑ ÃÝÚÇáåã ÈæÇÓØÉ ßÇãíÑÇ åÇÊÝ äÞÇá¡ æäÔÑ ÇáÔÑíØ Èíä ÇáäÇÓ.
æÌÇÁ ÅíÞÇÝ åÄáÇÁ¡ ÍÓÈ ãÕÇÏÑ ÇáÕÈÇÍ¡ ÈÚÏ äÔÑ ÇáÔÑíØ ÇáÐí íÙåÑ ÇÛÊÕÇÈ ÇáÝÊÇÉ ãä ØÑÝ åÄáÇÁ ÇáÔÈÇÈ Ýí ãäØÞÉ ÛÇÈæíÉ ÎÇÑÌ ÇáãÏíäÉ¡ Úáì ãæÞÚ íæÊæÈ æÔíæÚå Èíä ÔÈÇÈ ÇáãÏíäÉ.
ßãÇ ÌÑì ÅíÞÇÝ ÇáÝÊÇÉ ÇáÖÍíÉ ÇáÊí ßÇäÊ ÑÝÞÉ ÕÏíÞ áåÇ (ÌäÏí) íÊÌæáÇä ÈãäØÞÉ "æÇÏí ßíÑ" ÍíË ÈÇÛÊåãÇ ÇáÔÈÇÈ ÇáãÔÇÑ Åáíåã¡ Èíä ÇáÃÔÌÇÑ¡ æÇÎÊØÝæÇ ÇáÝÊÇÉ ÈÚÏãÇ ÝÑ ÕÏíÞåÇ.
ÛíÑ Ãä ÇáÝÊÇÉ¡ æÑÛã ÊÚÑÖåÇ ááÇÛÊÕÇÈ ÇáÌãÇÚí áã ÊÌÑÄ Úáì ÇáÊÈáíÛ ÈãÇ æÞÚ áåÇ ÎæÝÇ ãä ÇáÝÖíÍÉ¡ ÅáÇ Ãä ÅíÞÇÝ ÇáÔÈÇÈ ÇáãÊæÑØíä ÃæÕá ãÕÇáÍ ÇáÏÑß ÅáíåÇ¡ ÓíãÇ Ãä ÕãÊåÇ ÃÏì Åáì ÇäÊÔÇÑ ÅÔÇÚÇÊ æÃÞÇæíá ÊãÓ ÓãÚÉ ÈÚÖ ÝÊíÇÊ åÐå ÇáãÏíäÉ ÇáÕÛíÑÉ¡ æÐáß áÃä ãáÇãÍ ÇáÖÍíÉ áã ÊÙåÑ Ýí ÇáÔÑíØ ãÇ ÕÚÈ ÇáÊÚÑÝ ÚáíåÇ.
æÍÓÈ ÈÚÖ ÇáãÕÇÏÑ¡ ÝÅä åÄáÇÁ ÇáÔÈÇÈ ÏÃÈæÇ Úáì ÇáÊÑÕÏ áßá ãä ÊÓæá áå äÝÓå ÇáÎÑæÌ ÑÝÞÉ ÝÊÇÉ Åáì ÖæÇÍí ÇáãÏíäÉ¡ ÅÐ íÎÊØÝæäåÇ ãäå¡ ÎÕæÕÇ ÅÐÇ ßÇä ÌäÏíÇ¡ æíÊäÇæÈæä ÚáíåÇ¡ ÍÊì áÇ ÊßÑÑ ÝÚáÊåÇ ÈÇáÎÑæÌ ãÚ Ãí ßÇä Åáì ÖæÇÍí ÇáãÏíäÉ.
åÐÇ¡ æÞÏ ÇÓÊÚÕì ÇáæÕæá Åáì ÇáÌäÏí ÇáÐí ßÇä ÑÝÞÉ ÇáÝÊÇÉ¡ áÃäåÇ áÇ ÊÚÑÝ ÅáÇ ÇÓãå ÇáÔÎÕí¡ æáÇ ÊÊæÝÑ Úáì ÃíÉ ãÚáæãÇÊ Úäå¡ áÃäåÇ áã ÊÊÚÑÝ Úáíå Óæì ÍÏíËÇ.


Úáí ÈäÓÇÚæÏ (Úä ÇáÕÈÇÍ)

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : abdou Le 19 / 02 / 2010 à 19:36 Adresse IP: 196.206.99.12
åÄáÇÁ ÇáÐÆÇÈ íÓÊÍÞæä ÇáÚÞæÈÇÊ ÇáÃßËÑ ÌÒÑíÉ
Commentaire N�2 Post� par : moha Le 19 / 02 / 2010 à 21:27 Adresse IP: 196.206.81.10
vous avez très bien fait chers gendarmes
Commentaire N�3 Post� par : hassane Le 21 / 02 / 2010 à 01:59 Adresse IP: 196.12.236.107
kayfa toudinou toudanou!
Commentaire N�4 Post� par : akrad Le 21 / 02 / 2010 à 16:16 Adresse IP: 81.192.30.86
dima wlad boudnib dima lmassira akrad sik
Commentaire N�5 Post� par : - Le 21 / 02 / 2010 à 17:12 Adresse IP: 41.248.170.108
ach hazek abenti lghaba li zre3 rih k yehsad
????
Commentaire N�6 Post� par : ali Le 22 / 02 / 2010 à 17:35 Adresse IP: 41.140.37.208
hchoma had lkhadma li darou
Commentaire N�7 Post� par : youssra Le 24 / 02 / 2010 à 17:01 Adresse IP: 41.140.42.248
awilii 7choùùma 3lihoùùm hadshi li daro léhaa pfff hadaa hwaa 7aal lmaghriib dialnaa
Commentaire N�8 Post� par : fadwa Le 25 / 02 / 2010 à 15:07 Adresse IP: 196.206.84.245
ana ngol 7aja wahda had azman mab9at ti9a kan 3liha tab9a bdarhom hata yrza9ha alah man 3ando lwlad wzan9a wlkhroj bnadam bohdo mab9ach lyoma mcha laman mais rabi ykhalas kol wahad 3la fa3lo had achi likayan
Commentaire N�9 Post� par : bent errachidia Le 27 / 02 / 2010 à 19:17 Adresse IP: 196.217.104.30
la7awla wala9owata ila billah lahomandchi wala ktar hta errachidia wsalha lwsakh ba3d ma kant 9ima f l7chomiya o lmo7afada lbnat layhdihom mayti9och f menwala hahiya daba ma3arfach hta smito o hadok drari 7choma 3lihom idiro fiha dik lfdi7a ktar wasa2il rade3 bla hakak layhdi makhla9 osafi wikharajna men dar l3ib bla 3ib
Commentaire N�10 Post� par : a Le 15 / 03 / 2010 à 17:33 Adresse IP: 81.192.125.214
ana kangol khaliha dakachi li tastah9 hia li kharjat lwad bouhadha
Commentaire N�11 Post� par : hassan Le 25 / 03 / 2010 à 12:41 Adresse IP: 41.140.56.125
3o9obat l i3dam 9alila fi ha9 hadihi ljama3a.....................
Commentaire N�12 Post� par : hassan Le 25 / 03 / 2010 à 12:49 Adresse IP: 41.140.56.125
l i3dam hwa a9al ma yastahi9oho lmoghtasibine; kantmna i3tiw bihom l' example.........
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=