zizvalley errachidia
ÇÊÍÇÏ ãÌÏ ÇáÑÔíÏíÉ áßÑÉ ÇáÞÏã íÊÚÇÏá Ýí ÎäíÝÑÉ
Publi� Le 08 / 12 / 2009 à 23:00 | Dans Sport | 5801 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÚÇÏ ÇÊÍÇÏ ãÌÏ ÇáÑÔíÏíÉ áßÑÉ ÇáÞÏã ÈÊÚÇÏá ÇíÌÇÈí ãä ãÏíäÉ ÎäíÝÑÉ 1-1 æßÇä ÇáãÌÏ åæ ÇáÓÈÇÞ Åáì ÊÓÌíá ÇáåÏÝ ÇáÃæá Ýí ÇáÏÞíÞÉ ÇáËÇäíÉ ãä ÚãÑ ÇáãÞÇÈáÉ ÈÚÏ åÌæã ßÇÓÍ ááÝÑíÞ ÇáÑÔíÏí ÎÊãå ÇááÇÚÈ ÈÇÍãÉ ÈåÏÝ ÑÇÆÚ ããÇ ÃÑÛã ÇáãÍáííä Úáì ÊßËíÝ ÌåæÏåã ááÖÛØ Úáì ãÑãì ÇáÒæÇÑ áÊÍÞíÞ ÇáÊÚÇÏá ÇáÐí ÊÃÊ áåã Þí ÇáÏÞíÞÉ 25 ãä ÇáÔæØ ÇáÃæá Úä ØÑíÞ ÖÑÈÉ ÌÒÇÁ .
ÇáÔæØ ÇáËÇäí ááãÞÇÈáÉ ßÇä ÔæØ ÇáãÏÑÈíä ÈÇãÊíÇÒ ÍíË ÚÑÝ ÃÏÇÁ Ìãíá ãä ÇáØÑÝíä.
ãÌÏ ÇáÑÔíÏíÉ ÊäÊÙÑå ãÞÇÈáÉ ÕÚÈÉ ÃãÇã Ããá ÇáÍÇÌÈ ÇáãäÊÔí ÈÇäÊÕÇÑ Úáì ÑÌÇÁ ÇÑÝæÏ Óíßæä ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÇáÑÔíÏíÉ ãÓÑÍÇ áåÇ íæã ÇáÃÍÏ 13 ÏÌäÈÑ2009 Úáì ÇáÓÇÚÉ 14 Ó 30ÏÚÏí ÇãÇÑæÔ

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : youssef Le 09 / 12 / 2009 à 19:55 Adresse IP: 41.249.67.197
bravo amajd dima almajd 4ever
Commentaire N�2 Post� par : Youness Le 10 / 12 / 2009 à 11:02 Adresse IP: 196.2.87.105
Bravo chbab bladi, bon courage, ntmenna diro b7al wifa9 tinjdad, twe7echna yamat lkora f rachidia la3ziza, thellaw f la3aba rah khashoum ghir da3m, nmout 3likom, rbi m3akom
Commentaire N�3 Post� par : Wald Targa- casablanca Le 10 / 12 / 2009 à 13:07 Adresse IP: 212.217.30.11
fachman série katl3ab lmajd?
Commentaire N�4 Post� par : LAATROUSS JDI BLAARBIA Le 10 / 12 / 2009 à 15:34 Adresse IP: 196.12.226.220
venez nombreux pour encourager majd errachidia usmer
Commentaire N�5 Post� par : bayati Le 10 / 12 / 2009 à 23:51 Adresse IP: 196.217.99.182
åäíÆÇ ááÑÔíÏíÉ æÇÕáæÇ ÓäÔÌÚßã æäØÇáÈ ÇáãäÊÎÈíä ÈÇáÇÝÑÇÌ Úä ÇáãäÍÉ ÇáåÒíáÉ áÊÛØíÉ ÇáäÞá ÇãÇ ÇááÈÇÓ íÓÚæå æÇáÇßá ßáåÇ íÌíÈ ÎÈÒÊå æßÇÔÊå ãä ÇáÈÑÏ ÍÊì íãËáæÇ ÇÞáíãåã ÇÍÓä ÊãËíá æíÔåÑæå æíÌáÈæÇ áíå ÇÓÊËãÇÑÇÊ æÇãæÇá . ÝÇÐÇ ÈÇÊ ÝÑíÞ Ýí ÝäÏÞ æÊäÇæá ÝØæÑ æÛÐÇÁ æÇÔÊÑì åÏÇíÇ ãä ÇáÑÔíÏíÉ ßá ÇÓÈæÚ ÇáíÓ ãäÝÚÉ ááÓæÞ æÇáäÇÓ. åÐå ÝÇÆÏÉ ãä ßËíÑ ÊÌáÈåÇ ÇáÝÑÞ ÇáÑíÇÖíÉ æãÇ ÎÝí ÚÙã . áßä ÇáÌåáÉ íÑæä Ýí ÝÑíÞíä áßÑÉ ÇáÞÏã ÊÔÊíÊ ááÏÚã ÍÊì áÇ íÓÇåãæÇ ÈÎáÇ æÌåáÇ.
Commentaire N�6 Post� par : yassine Le 13 / 12 / 2009 à 11:05 Adresse IP: 41.249.3.167
haka nbghikom ya chabab shrawi toujour fort fort
ountmna lms2olin idiro chi jwla frrachidia imkan ou 100% kaynin l3aba bhal l9adam dhabi bhal haka
ountmnaw lfari9 rchdawi massira mwafa9a merci
Commentaire N�7 Post� par : mrapte Le 13 / 12 / 2009 à 11:42 Adresse IP: 41.248.213.104
bravoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooo
Commentaire N�8 Post� par : jalal Le 14 / 12 / 2009 à 20:44 Adresse IP: 41.140.41.243
ARANNA LPRIMAT ILA BITINI NZIDO M3AKOM
Commentaire N�9 Post� par : sahrawiya Le 17 / 12 / 2009 à 10:26 Adresse IP: 196.217.96.39
tbarkllah 3likom nbghikom tzido l9dam bach tcharfo rachidia
Commentaire N�10 Post� par : . Le 22 / 12 / 2009 à 18:41 Adresse IP: 65.49.2.26
madin bidoun fari9
Commentaire N�11 Post� par : brahim Le 02 / 01 / 2010 à 20:19 Adresse IP: 41.249.46.48
a3adi ana brahim gadda dahkla fabour ok
Commentaire N�12 Post� par : arfoudi Le 05 / 01 / 2010 à 21:06 Adresse IP: 196.217.60.207
salam 3la wzazna kamlin momkin na3raf 3lach had nokran mdinatb arfoud biakmaliha bi roghm min anaha tatawafar 3la ajmal fari9 l korat al9adam fi ali9lim lakin tarikhna chahad 3lina ok dima raja arfoud ok wdiha yachih w rih hta larfoud watih
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=