zizvalley errachidia
تقرير عن مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالرشيدية
Publi� Le 01 / 01 / 2009 à 23:00 | Dans Société | 5240 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article

عرفت مدينة الرشيدية يوم الأربعاء 31 دجنبر 2008 يوما استثنائيا حيث خرج صباحا المئات من التلاميذ و طلبة الكليات و معاهد التكوين إلى الشارع في تظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني و تنديدا بالمجازر التي ترتكبها العصابات الصهيونية و شجبا لصمت و تواطؤ الأنظمة العربية و المنتظم الدولي.و قد صادف هدا اليوم إعلان النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش ) بالرشدية عن إضراب لمدة 24 ساعة كما صادف إعلان كل من النهج الديمقراطي و الحزب الاشتراكي الموحد و الجمعية المغربية للحقوق الإنسان و ك د ش عن تنظيم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني التي تحولت بعد التحاق الطلبة و التلاميذ بها إلى تظاهرة عارمة رفعت فيها الأعلام الفلسطينية و إعلام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و صور الشهيد ابو علي مصطفى و احمد سعدات بالإضافة إلى صور تشي كفارا و شهيد القضية القضية الفلسطينية مصطفى قزيبر ابن المنطقة الذي استشهد في عملية بطولية جنوب لبنان للجبهة الشعبية سنة 1994 وقد جابت التظاهرة الشارع الرئيسي للمدينة زهاء 3 ساعات في جو ممطر ختمت بكلمة للهيأت المنضمة.

إدريس اقراو

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : kenea rich Le 02 / 01 / 2009 à 16:07 Adresse IP: 196.217.73.198
salam ljami3 lmasolin 3ala hada lmawdo3. adon ana honak na9ss fhad lma9ala li ktabto ayoha lmasolon fa machi fa9at ah rachidiya li mnadmin masir tadamoniya ma3a cha3b bal honaka aydan ahl rich li 3arfat yawm larbi3ae massira falmarjo minkom an tandamo lana bi kitabatikom hadih wa atamana mikmon an tafhamo 9asdi
Commentaire N�2 Post� par : mariem Le 03 / 01 / 2009 à 14:11 Adresse IP: 81.192.46.103
ÇÔßÑßã Úáì åÏÇ ÇáãæÖæÚ ÇáÏí ÇËÇÑ ÇåÊãÇãÇ ãä áÏä ÇáÇãÉ ÇáÇÓáÇãíÉ ÌãÚÇÁ
Commentaire N�3 Post� par : ayoub saidi Le 03 / 01 / 2009 à 19:49 Adresse IP: 81.192.15.32
je suis fiere de voir mon oncle et aussi les gens "rjalllllllll" à la tete de cettte marche
Commentaire N�4 Post� par : . Le 03 / 01 / 2009 à 20:37 Adresse IP: 41.248.40.222
ÊÛØíÉ ÝíåÇ ÏÚÇíÉ ãßÔæÝÉ æÒÇÆÏÉ Úä ÍÏåÇ áäåÌ áã íÚÏ íäåÌå ÇáÇ ÇáãÊÚÕÈæä ÇáÍÇáãæä.
Commentaire N�5 Post� par : hind Le 03 / 01 / 2009 à 22:29 Adresse IP: 41.249.58.158
salam ou 3alikom . walah had kychja3 ou kayfra7 l 9olob wakha dwala na3sa 3la janab ra7a ou ikhwana kymoto fi ghaza walah kantlab man rabi i3tihom sabarhom ou insarhom 3la lyahod hado ya rabi amine
Commentaire N�6 Post� par : ghiwani Le 04 / 01 / 2009 à 04:22 Adresse IP: 96.225.122.73
tahiya nidaliya l talabat nahj dimo9rati l9a3idi,alladi lan yatawana 3an mossanadat acha3b alfilistini wif9an li9anayatihi alti tartkizo 3la anna al9adiya alfilistiniya 9adiya wataniya,ahyiikom wa achodo 3la ayadikom,wa 3achat unem jamahiriya ta9adom9ya dimo9ratiya wa mosta9ila wa domna linnidal samidin.
Commentaire N�7 Post� par : fifi Le 05 / 01 / 2009 à 16:40 Adresse IP: 41.249.40.165
merci bzaf 3la had lmwdo3 o9lobna dayman m3a cha3ab filistini
Commentaire N�8 Post� par : seewar Le 06 / 01 / 2009 à 14:40 Adresse IP: 196.217.106.227
ÔßÑÇ Úáì ÇáÊÖÇãä æÇáÍÓ ÈÇáãÓÄæáíÉ ÇáÊí åí æÍÏåÇ ÊÈäí ÇáÝÑÏ æÊÚáãå Ãä åäÇß ÇåÊãÇãÇÊ ÃÎÑì Ãåã ãä ÇáÇäÔÛÇá Úä ÇáãÌÊãÚ æåãæãå . ÝÇáãÏÑÓÉ ãÎÊÈÑ äÊÚáã Ýíå ÇáÍÞ æÇáæÇÌÈ æÇðððõõõõõõõõõõáãÌÊãÚ É áãÏì ÊßæíääÇ æÇÓÊÝÇÏÊäÇ .áÞÏ ÚÈÑÊã Úä äÖÌ ßÈíÑ ÈãÓíÑÊßã æÇäÖÈÇØßã ÑÛã ÞÕÑ ÝÊÑÉ ÇáÇÚÏÇÏ æÇáÊÍÖíÑ . æãä ÇáãÄßÏ Ãä ãä áã íÔÇÑß ÚÖ Úáì ÇäÇãáå áÊÝæíÊ åÐå ÇáãÍØÉ ÇáäÖÇáíÉ ÇáÚÇáãíÉ . ÝåäíÆÇ áßã ÈÇäÌÇÒßã ÇáãÊÍÖÑ .ÝÞÏ ßäÊã ÞÏæÉ ááßÈÇÑ Þíá ÇáÕÛÇÑ . æ ÇÔÇÑßßã ãä ÎáÇá åÐÇ ÇáãæÞÚ ÇáãÔßæÑ ãÍÈÊí ááÇäÓÇä ÃíäãÇ ßÇä æÇÞæá :
Åä ÖÚÝ ÇáÍßÇã ãä ÖÚÝ ÔÚæÈåÇ ¡ ÝáÇ íãßä ÇáÍßã Úáì Ãí ÍÇßã
ÈÇáÝÔá ÅáÇ ÅÐÇ ßÇä ÔÚÈå ÌÇåáÇ ãÊÎáÝÇ ãÚÇÞ ÇáÅÑÇÏÉ æãÍÏæÏ ÇáÃÝßÇÑ æÝÞíÑ Ýí Þíãå ÇáæØäíÉ æÇáÞæãíÉ æÇáÅäÓÇäíÉ . ãÎØÆ ãä íÙä Ãä åÐÇ ÏÝÇÚ Úä ÇáÍßÇã Ãæ ÊÈÑíÑ áãÇ íÍÏË Çáíæã Ýí ÛÒÉ . ÝÇáÝÑíÞ ÇáÐí íÚÊãÏ ÝÞØ Úáì ÚãíÏå áä íÍÕÏ ÅáÇ ÇáåÒÇÆã Êáæ ÇáÃÎÑì . æ ßã ãä ÍÇßã íäÏÈ ÍÙå æ íáÚä ÚÌÒå Çáíæã æíäØÞ ÈáÓÇä ÍÇá íÞæá áæ Ãä áí ÔÚÈÇ ãËá åÐÇ æÅãßÇäÇÊ ãËá ÐÇß æíÍãá ãÍíØå ÇáÞÑíÈ æÇáÈÚíÏ ãÓÄæáíÉ ÇäÊßÇÓ Úáãå æ ÖÚÝ ÚãáÉ ÈáÇÏå æ ÞáÉ ÍÇáå ãÚ ÊæÝÑå Úáì ÇáÅãßÇäÇÊ ÇáÎÇã ÇáÊí íÓÊÝíÏ ãäåÇ ÇáÚÏæ ÖÏ ÃãÊå . æ ãÝáÓ ãä íÚÊãÏ Úáì ÇáÚÏÏ Ãæ ÇáãÇá áÇÓÊÑÌÇÚ ÇáßÑÇãÉ æÇáÚÒÉ .
ßãÇ Ãäå ãä ÇáÛÈÇÁ ÇáÇÚÊÞÇÏ Ãä ÇáÊäÇÝÓ Èíä ÇáÍÇßã æÇáãÍßæã ãÝÑæÖ ¡ áÇä åÐÇ ÃÓáæÈ ÇáãÚÊÏí æÇáãÓÊÚãÑ Ýí ÍÕÑ æÇáåÇÁ ÇáÔÚæÈ Ýí ãÚÇÑß ÏÇÎáíÉ íÊÝÑÌ ÚáíåÇ ÍÊì ÅÐÇ ÖÚÝæÇ ÇäÞÖ Úáíåã æÝÑÖ ÇáÃãÑ ÇáæÇÞÚ ßãÇ ÍÕá ÚÈÑ ÇáÊÇÑíÎ . Åä ÇáÌåÏ Çáíæã ØÑÍ ÃÝßÇÑ æÇÞÊÑÇÍÇÊ ÚÇáãíÉ áÊÝÚíá ÇáÑÃí ÇáÚÇã ÇáÚÇáãí ÇáãæÌå ááÓáã æÇáÓáÇã ÇáÚÇÏá ÛíÑ ÇáãäÍÇÒ. æåÐÇ ÇáÃãÑ ÊÊÇÍ ÝÑÕÊå Çáíæã ãÑÉ ÃÎÑì ÈÚÏ ÇáãÌÇÒÑ æÇáÅÈÇÏÇÊ ÇáÊí ÊÚÑÖÊ áåÇ ÇáÔÚæÈ ÈÅíÚÇÒ ãä ÚäÕÑííä ÍÇÞÏíä íÍíæä æíäÊÚÔæä ÈãÕ ÏãÇÁ ÇáÃÈÑíÇÁ ÇáÚÇÌÒíä .
áÞÏ ÈÇÊ ãä ÇáÅÌÈÇÑí ÎáÞ ÇÊÍÇÏ ÔÚÈí ÚÇáãí UPI íÚÖÏ ãä ÞæÉ ÇáÍÇßãíä ÇáÑÇÛÈíä Ýí ÇáÊäãíÉ ÇáÚÇáãíÉ æÇáãÄãäíä ÝÚáÇ ÈÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä æÇáÍÑíÇÊ æÇáÚÏá æÇáÍßÇãÉ æÇáÅäÕÇÝ ¡ æíÍÝÒåã Úáì ÎÏãÉ ÇáãÔÇÑíÚ ÇáÅäÓÇäíÉ ÇáÊí ÊÏÚã æÊßÝá ÇáÔÚæÈ ÇáãäßæÈÉ ¡ æÊÚÇÑÖ ÇáãÔÇÑíÚ ÇáÕåíæäíÉ ãä ãäØáÞ ÇáÞæÉ ÇáãäÈËÞÉ ãä ÚÙãÉ ÇáÔÚæÈ ææÚíåÇ .
áÞÏ ÊÍÑßÊ ÈÚÖ ÇáåíÆÇÊ ááæÞæÝ ÖÏ ØÛíÇä ÇáÔÑ æÛØÑÓÊå ¡ æáÇÈÏ ãä Ãä äÍãá ÃÛØíÉ æÅäÔÇÁ ãÎíãÇÊ ÇáÇÚÊÕÇã ÇáÚÇáãí æÔá ÇáÍÑßÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÊí ÊÓíØÑ ÚáíåÇ ÇáÂáÉ ÇáÅÌÑÇãíÉ ÇáÕåíæäíÉ ¡ æÏÚã åÐÇ ßá ãä ãæÞÚå ÈÎÏãÇÊå ÇáããßäÉ æáæ ÈäÔÑ ÇáÏÚæÉ æÅíÕÇáåÇ Åáì ßá ÇáÛÇÝáíä ÇáÐíä ãÇ ÒÇáæÇ íÚÊÞÏæä Ãä ÇáÃãÑ ÈÚíÏ Úäåã æáÇ íåãåã ÌåáÇ ÈÃåÏÇÝ ÇáÕåÇíäÉ ÇáÐíä ãÒÞæÇ ÇáÚÇáã æíÊãæÇ æ ÔÑÏæÇ ÇáÃØÝÇá Ýí ßá ÈÞÇÚ ÇáÚÇáã .
ÓíÓÌá ÇáÊÇÑíÎ ÃÚãÇáßã æ ÇäÊÝÇÖÊßã ÇáæÇÚíÉ ÈãÕíÑ ÔÚæÈ åÐÇ ÇáÚÇáã ÇáÈÇÆÓ ÇáÐí ÇÛÊÕÈÊ ÍÞæÞå æ åÌÑÊ ÃãåÇÊå æ ÇÓÊÍæÐ Úáì ÚÞáå æÇæåã ÈÚÌÒ ÃÝÑÇÏå æ ÎæÝ ãä ÅÑåÇÈ ÎÝí áíÍÖäå ÅÑåÇÈ Úáäí ãÛáÝ ÈÇáÏÝÇÚ Úä ÇáäÝÓ. ãÕáÍÊäÇ æãÕáÍÉ ÃÈäÇÆäÇ Çáíæã Èíä ÃíÏíäÇ ¡ ÝÇáÅÖÑÇÈ ÇáÚÇáãí íÎÏãäÇ æíÎÏãåã æáæ ØÇá ÔåÑÇ Ãæ ÔåÑíä ¡ íßÝí Ãä íÊÔÈÚæÇ ÈÇáÞíã ÇáÊí äÍÔæåÇ áåã Ïæä ØÚã Ãæ ÚÞíÏÉ . æ íåÌÑæÇ ÇáÃÝßÇÑ ÇáÌÇåáíÉ ÇáãÔÈÚÉ ÈÇáÚÕÈíÉ ÇáÏÇÚíÉ Åáì Ãä Êßæä ãÚäÇ Ãæ ÖÏäÇ . ÝÇáÔÚæÈ ÎáÞÊ áÊÊÚÇÑÝ æÊÊÚÇÖÏ æÊÊÓÇßä æÊÊæÍÏ áÇ Ãä ÊÊÍÇÑÈ æÊÊÞÇÊá ãä ÇÌá åÐÇ Ãæ ÐÇß . ÇáãÞÇæãÉ ÇáãÏäíÉ æÇáÔÚÈíÉ ÖÑæÑÉ ÍÊãíÉ ÊÎÏã ÇáÌãÇÚÉ æÇáÝÑÏ ãÚÇ ¡ ÝÇßÊÈæÇ ÈÃíÇÏíßã ÇáÃÍÑÝ ÇáÃæáì áÊÇÑíÎ ÌÏíÏ áÚÇáã ÌÏíÏ æÇáÓáÇã æÇáÍÈ ãäí áßá ãÞÇæã áÇ íßá æ áÇ íãá ãä ÇáÈÍË Úä ãÎÑÌ æãÏÎá áÈÇÈ ÇáãÏíäÉ ÇáÝÇÖáÉ ÇáÊí äÙÑ áåÇ ÇáÃäÈíÇÁ æÇáÚáãÇÁ æáã ÊÌÏ ÈÚÏ ÇáÓæÇÚÏ æ ÇáÚÞáÇÁ . ÝÊÍÑßæÇ æÍÑßæÇ áÇ ÊäÊÙÑæÇ ÝÇáãæÊ ßá ÏÞíÞÉ íÍÕÏ ÇáÝáÓØíäííä ÇáãÓáãíä æ ÇáäÕÇÑì æÇáíåæÏ Úáì ÇáÓæÇÁ .
Commentaire N�9 Post� par : amina Le 24 / 03 / 2012 à 18:15 Adresse IP: 41.250.124.239
rabina ma3ako ana ba7ayihom 3ala sabrohom wi batmanalhom al intisar
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=