zizvalley errachidia
الرشيدية وقفة احتجاجية حول زيارة العاهل الاسباني للمدينتين السليبتين سبتة و مليلية
Publi� Le 05 / 11 / 2007 à 23:00 | Dans Société | 4780 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
نظم حزب العدالة و التنمية بالرشيدية وقفة احتجاجية أما السوق المغطات, ندد من خلالها بزيارة العاهل الاسباني للمدينتين السليبتين سبتة و مليلية
.

errachidia
errachidia
errachidia
errachidia
errachidia
errachidia
errachidia

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : kamal Le 06 / 11 / 2007 à 00:48 Adresse IP: 196.206.121.88
vive le maroc et sebta et mellilia marocaines
Commentaire N�2 Post� par : zaki Le 06 / 11 / 2007 à 13:26 Adresse IP: 41.249.34.66
achker nas madint rachidia 3la maf3loh mine ajli madinatiahima almhtltain
Commentaire N�3 Post� par : dayski Le 06 / 11 / 2007 à 15:16 Adresse IP: 196.217.59.59
enfin , ils bougent
Commentaire N�4 Post� par : mohamed-ouaicha Le 06 / 11 / 2007 à 18:23 Adresse IP: 41.250.11.84
salam tam in nahno lmarab natatje 3la sabta oa mliya al mohtatyn min taraf spanua
Commentaire N�5 Post� par : oussama Le 06 / 11 / 2007 à 20:35 Adresse IP: 196.217.39.66
ÊÍíÉ ÑÔÏÇæíÉ ááãßÊÈ ÇáãÍáí áÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíÉ ÈÇáÑÔíÏíÉ
Commentaire N�6 Post� par : assma Le 07 / 11 / 2007 à 22:49 Adresse IP: 41.248.24.38
ÊÍíÉ áÌãíÚ ÇáãÛÇÑÈÉ ÇáÛíæÑíä Úáì ÔÈÑ ãä ÈáÇÏåã.
æ ÇáÝ ÊÍíÉ æ ÊÞÏíÑ áÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ
Commentaire N�7 Post� par : rachid Le 08 / 11 / 2007 à 18:06 Adresse IP: 194.204.211.1
tahyat ijlal wa htiram likolli soukane mintakat rachidia . hadihi lbilad lati anjabat abtalan ghayourine 3la biladihim wa ya tamata3ouna bi 3onfoanine wa rojoulatine kabiraynini3ma l abnae ladina la yaddakhrouna johdan li ddawdi 3an hima lwatan wa hada dalilone 3ala lmow<atana lha99a
Commentaire N�8 Post� par : abdellatif Le 08 / 11 / 2007 à 21:34 Adresse IP: 41.248.44.21
dima errachidia ou dima raja ou lah m3a wlad lhaj
Commentaire N�9 Post� par : aziz Le 09 / 11 / 2007 à 12:31 Adresse IP: 196.206.213.49
fin konto chhhal hadi 3ad 3arfto bi ana sabta w mlilya mahtala ahhahaha 3la hizb anadala w anamima w 3la hizb alistighlal afiko man lagalba awalad errachidia achno dar xxxx mli njah
Commentaire N�10 Post� par : assma Le 10 / 11 / 2007 à 23:03 Adresse IP: 196.217.59.246
ntaya bnadm maydya3 3lik ta kalma assi aziz.olah yhfad l3adala o tanmia bghiti ola krahti iwa kfatk ghir lfa9ssa nta3 kolmara dayaha l3adala.nta li fi9 mn lgalba rak na3ss bezaf ola wa9ila machi na3ss rak fssobat 3mi9 obhalk hssan mayfi9och hhhhhhhhhhhhh.iwa sobhana laha 3la nass lmf9ossin
Commentaire N�11 Post� par : rachid Le 11 / 11 / 2007 à 21:22 Adresse IP: 196.217.63.241
ÈÓã Çááå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã ÊÍíÉ Çáì ÌãíÚ ÇáÛíæÑíä ÚáìåÇÏ ÇáæØä æÚáì ÇáÇÓáÇã æÚáì ãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ æÈÚÏ.
ÇÍíì ÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ Úáì ãÇ íÞÏãå æãÇÞÏãå ÓÇÈÞÇ ãä ãÓÇåãÉ Ýí ÇÛäÇÁ ÇáÓÇÍÉ ÇáæØäíÉ ÈÇáÊÚÈíÑ Úä ãæÇÞÝå ÇÊÌÇå ÞÖíÉ ÇáÇãÉ æãä åäÇ íÓÊáÒã Úáì ÌãíÚ ÇáãÛÇÑÈÉ ÇáÊæÍÏ ÖÏ ÇáÖÛæØÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ æÇáäÖÇá ãä Ç Ìá ÊÍÑíÑ ÓÈÉ æãáíáíÉ æÇáÍÓã Ýí ÞÖíÉ ÇáÕÍÑÇÁ ÇáãÛÑÈíÉ.
Commentaire N�12 Post� par : Aabdou Rabih Le 25 / 11 / 2007 à 11:05 Adresse IP: 81.192.60.50
åÐÇ Úãá ÓíÇÓí áÛÑÖ ãÇ æ ÊÔßÑæä Úáíå.áßä ÇáÍÒÈ ãØÇáÈ Ãä íÊæÇÌÏ ÈÇÓÊãÑÇÑ áãÚÇáÌÉ ÞÖÇíÇ ÇáäÇÓ Ýí ßá ãÌÇá...áÞÏ ÝÑÛÊã ÇáÓÇÚÉ æ åäÇß ÊÑÇÌÚ Ýí ÃÏÇÁßã æ ÊåãÔæä ÃÝßÇÑ ãÚÇÑÖíßã ÏÇÎá ÇáÍÒÈ...ÝÊÑÊÈæÇ ÈíÊßã æ ÃÎáÕæÇ ÇáÚãá æ æ ÍÏæÇ ÕÝßã æ ßæäæÇ ÏíãÞÑÇØííä ÈÇáãÚäì ÇáÕÍíÍ... íÈÇÑß Çááå Ýí ÃÚãÇáßã...Úáì ßá ÍÇá íÌÈ ÇÓÊÑÌÇÚ ãßÇäÊã ÇáÞæíÉ ßãÇ ßÇäÊ ÓÇÈÞÇ ...áã íÚÑÝ ßËíÑÇ Ýí ÇáÓÇÍÉ ÛáÇ ÅÓã åäÇæí ÇáãÔÇßÓ...
Commentaire N�13 Post� par : abde rrahman Le 15 / 02 / 2009 à 15:40 Adresse IP: 196.206.223.246
ziyar tokaris alkorh wa al istifzaz almotawasil li ispanya llmarrib alahoma j3al aydihim fi a3na9ihim
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=